NYHETER   |   17 augusti 2021
Sväva på moln?

Gårdagens IT-verksamheter hade fokus på att sköta allt själv - från serverrum, strömförsörjning, kylning, rack, switchar, routrar till servrar, operativsystem, databaser, applikationer, brandväggsregler och användarsupport. Och allt underhåll som följde med på köpet.

"Så har vi alltid gjort!"

Pendeln har svängt kraftigt bland IT-konsumenter, och när molntjänsterna spreds på bred front för 10-15 år sen och tog kvalitativa, funktionella och säkerhetsmässiga steg framåt för att kunna betraktas som seriösa alternativ, såg många verksamheter en möjlighet att helt slippa ha en trögrörlig, kostnadsintensiv och verksamhetshindrande IT-avdelning. Allt skulle till molnet, cloud-only, var det rådande mantrat.

 

Ett problem som uppstod var att många avdelningar som hade intern IT-kompetens skapade skugg-IT för att själva komma snabbt fram, tog egna beslut om vilken lösning var bäst för dem utan att se en helhetsbild av verksamhetens behovs- och system-karta. Resultatet blev brist på integrationsmöjligheter, samarbetssvårigheter och tappad kostnadskontroll.

 

Cloud-only byttes till cloud-first och har svängt till mer pragmatiska förhållningssätt, från att hålla hårt i sin fysiska infrastruktur till att se moln-tjänster som allt eller inget till att nu vara ett smörgåsbord av möjligheter, där man konsumerar det som passar behovet bäst vid varje givet tillfälle. Idag behöver vi en weblösning för sommarkampanjen som ska synas i tio dagar, imorgon ett komplett CRM-system för sälj-avdelningen, och på tisdag behöver vi en stor tillfällig filyta för att lagra loggfiler från produktionssystemen innan driftsättning. Flexibiliteten i molntjänsterna har blivit en drivkraft i sig självt.

Men borde ni det?

Frågan du bör ställa dig själv och din verksamhet och dina kunder är – ligger det i vår strategi och tillför det vår verksamhet eller våra kunder något värde att vi sköter vår egen IT-infrastruktur? Är bundet kapital i fysisk hårdvara det som driver bolagets affärsverksamhet framåt? Vill ni låsa era tekniska resurser till att hantera hårdvara eller ska de hjälpa verksamheten att utveckla era kundrelationer och få tid att bygga smartare lösningar?

 

Du som leverantör av IT-drifttjänster eller som är IT-inköpare bör fundera på vilket värde dina investeringar har och till vilket pris det kommer. Och priset, består inte bara av den faktiska investeringen, utan även av kompetens, personal och ledtider.

 

Att skapa en väl avvägd moln-strategi handlar inte om att välja en molnleverantör och köpa allt från samma ställe. Det handlar om att ha en modell för att hitta rätt lösning på ditt problem eller utmaning, vid varje givet tillfälle. Väg behov, krav, nytta, risk, möjlighet, tid, budget och kompetens mot varandra och hitta en väg framåt. Lösningen kommer inte att vara universell och passa alla situationer, men det kommer hjälpa dig i rätt riktning i beslutsfattandet.

 

Det ska inte heller innebära att du byter lika mot lika, till exempel att du outsourcar din IT-infrastruktur med resultatet i form av en större prislapp, mindre kontroll och längre inlåsning, utan det du köper som tjänst ska ge dig flera fördelar och direkta mervärden.

Strategiska drivkrafter du bör ta hänsyn till:

HÅLLBARHET

 

Har du koll på hur din el till ditt datacenter produceras? Skickar ni överskottsvärmen från din IT-utrustning rakt ut i luften? Ställer era kunder krav på er miljömässiga påverkan?

Vi på Cloudist är stolta över att vara världsledande och med våra tjänster bidra till ett positivt klimatavtryck .

 

SKALBARHET

 

Ser du ett värde i att kunna skala dina lösningar – uppåt, neråt eller utåt – för att passa ditt behov, när helst behovet uppstår?

Vi vet att våra partners har en hög kompetens, och därför ger vi dem verktygen de behöver för att anpassa sina lösningar, när de behöver det.

 

API-DRIVET

 

Är dina mjukvaruutvecklare de som designar, bygger, förvaltar och kontinuerligt uppdaterar era lösningar? Då vill de antagligen ha kontrollen själva över infrastrukturen, utan din eller din leverantörs inblandning i leveranskedjan.

Med moderna produkter och plattformar vill vi på Cloudist ge tillgång till våra tjänster via API, så att inga hinder ligger i vägen för att låta din verksamhet leverera värde, om och om igen.

 

DATAPLACERING

 

Är din data viktig för dig? Riktigt viktig? Så pass viktig att du till och med har lagar och regler att följa gällande dess fysiska placering?

Vi vet att dataplacering och transparens är av högsta vikt för många kunder, så hos oss lagras all data i Sverige, i svenska datacenter som ägs och förvaltas av svenska företag. Svenskt, helt enkelt.

 

SJÄLVBETJÄNING

 

  • Vill du vänta på att nån startar om din server som har hängt sig?
  • Vill du vänta på att kunna öka din kapacitet när dina kunder kräver det?
  • Vill du vänta på att utöka din lagringskapacitet när dina backupjobb stannat för att disken tog slut?

 

Är du inte nöjd med det, köper du tjänster via en modern tjänsteplattform där du sköter dig själv. Kanske hos Cloudist.

 

FÖRUTSÄGBART

 

Hos många molnleverantörer är det svårt att få en överskådlighet av din månadskostnad för din konsumtion, därav alla avancerade räkneverktyg. Köper man tjänst förväntar man sig att månadskostnaden för ena månaden är detsamma som för nästa månad, om inga drastiska förändringar skett. Med kostnader för t.ex. datatransfer över nätverk, läs/skriv operationer mot lagring eller för varje ärende du öppnar hos servicedesken tappar man ganska snabbt kontrollen.

Vi tror på enkelhet och förutsägbarhet, vilket gör att värdet av tjänsten växer i takt med investeringen du gör. Du har heller inget avtal, bindningstid eller baskostnad – du betalar bara för det du använder.

 

GEOGRAFISK SPRIDNING/REDUNDANS

 

  • Har du behov av att kunna sprida dina lösningar geografiskt för att minska riskerna?
  • Är kunderna i behov av låga svarstider och du vill komma nära dem med din lösning?
  • Kräver verksamheten hög redundans eller katastrofskydd för att minska påverkan vid stora avbrott?

 

Våra tjänster levereras från flera regioner i Sverige, och dina tjänster kan byggas spridda, redundanta eller på det sätt som passar din verksamhet och kundkrav.

 

KOMMUNIKATION

 

Nätverksfunktionalitet är en hörnsten när du utformar moderna IT-tjänster. Kan du skala din kapacitet på begäran? Har du problem med att sova på natten på grund av den skakiga internetanslutningen? Kan du inte få tag på den extra publika IP-adressen för att publicera din nya tjänst?

Vi vet värdet av pålitligt nätverk och levererar redundanta anslutningar från betrodda leverantörer genom ett knapptryck. Om du har behov av att sträcka ut ditt företagsnätverk via din nätverksleverantör till våra molntjänster så hjälper vi dig.

 

SÄKERHET OCH REGELEFTERLEVNAD

 

Har du koll på vem som ryckte nätverkskabeln i switchen? Eller vem som har access till dina servrar?

Vår verksamhet är ISO 27001 certifierad och vi arbetar efter ITIL-ramverket. Vi ser löpande till att säkerheten i vår tjänsteleverans motsvarar våra högt ställda krav.

 

INNOVATION

 

Drivs din verksamhet av att följa de senaste trenderna, kanske med Kubernetes och moderna applikationer? Eller objektlagring? Eller hybrida molnlösningar som ger dig det bästa av två världar?

Vår strategiska drivkraft är innovation, och om ni känner samma sak, har ni hamnat rätt.

Känner du dig fortfarande osäker?
Ring eller maila oss, så hjälper vi dig!

Cloudist

Easy does it

Cloudist AB
Orgnr: 559269-6313
Adress: Nordenskiöldsgatan 11a
211 19, Malmö
Newsletter signup